نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 4:29 ق.ظ

اشعه ایکس

درخشان ترین لیزر اشعه ایکس جهان رو به اتمام است

کریستوفر مک فادن –  31 دسامبر 2021 دانشمندان آزمایشگاه ملی شتابدهنده SLAC وزارت انرژی آمریکا در حال انجام کارهای نهایی بر روی لیزری هستند که درخشان ترین لیزر جهان خواهد…