نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 5:47 ق.ظ

اشتراک داده

تحول دیجیتال و بهینه سازی مصرف انرژی

مقدمه دیجیتالی سازی برای بهره وری انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای  در بسیاری از کشورها و شرکتها و موسسات بزرگ و کوچک به موضوعی برای امروز و نه…