نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 5:50 ق.ظ

اسکلت

DNA جمع‌آوری‌شده از اسکلت‌های برده‌ای که در محل دفن نامشخص قرن هجدهم دفن شده‌اند، تاریخچه آنها را آشکار می‌کند.

12 ژانویه 2023 -توسط باب یرکا، -اعتبار: دامنه عمومی Pixabay/CC0 تیمی از محققان وابسته به چندین مؤسسه در ایالات متحده که با اعضای پروژه محل دفن آفریقای خیابان آنسون کار…