نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 10:34 ب.ظ

اسپین

محققان به سوال اساسی فیزیک کوانتوم پاسخ می دهند

22 سپتامبر 2022 – توسط مایکل هالرمایر، دانشگاه آگسبورگ تصویر شماتیکی از دینامیک در یک انتقال فاز در یک مدل دوبعدی اسپین 1/2. در حالت پارامغناطیس اولیه (پایین)، اسپین ها…