نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 8:39 ق.ظ

اسپرسو

بعمل آوردن بهترین طعم از قهوه

9 مه 2023 -توسط موسسه فیزیک آمریکا-اعتبار: دامنه عمومی Pixabay/CC0 قهوه اسپرسو ابتدا با آسیاب کردن دانه های قهوه بو داده دم می شود. سپس آب داغ با فشار بالا…