نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 1:22 ب.ظ

اسرار جهان

چگونه یک فنجان آب می تواند اسرار جهان ما را باز کند

23 آگوست 2023 توسط کوئین مری، دانشگاه لندن تصویر نشان می‌دهد که چگونه ثابت‌های بنیادی طبیعت، حد پایین‌تر اساسی را برای ویسکوزیته مایع تعیین می‌کنند. اعتبارthehackneycollective.com محققان دانشگاه کوئین مری…