نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 2:40 ب.ظ

استقلال انرژی

امنیت و استقلال انرژی پایدار

بسیاری از افراد از کارشناسان و دست اندر کاران می پرسند که امنیت انرژی برای کشوری که تا دهه ها گاز و نفت دارد امنیت انرژی و مستقل بودن از…