نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 11:09 ب.ظ

استفاده مکرر

کیسه‌های کاغذی قوی‌تر با استفاده مکرر و قابلیت بازیافت سوخت زیستی

19 آوریل 2023 -توسط جف مولولم، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا-چکیده گرافیکی اعتبار: منابع، حفاظت و بازیافت (2023). DOI: در حالی که جهان به دنبال راه‌هایی برای کاهش استفاده از پلاستیک‌ها مانند…