نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 11:01 ب.ظ

استریولیتوگرافی

چاپ سه بعدی: تولید در ابعاد متفاوت

9 دسامبر 2022 توسط جو بوش – نمونه ای از یک قطعه پرینت سه بعدی در Materialize پرینت سه بعدی دنیای کاملا جدیدی را برای مهندسان طراحی ایجاد می کند…