نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 3:33 ق.ظ

استراتژی نوآوری

نوآوری جامع

استراتژی نوآوری جامع

نوآوری از لفظی مدیریتی در 70سال پیش ، اکنون در تار و پود کسب و کار و فناوری و نیز زندگی انسان در هم آمیخته است و به یک فرهنگ…