نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 10:00 ق.ظ

استخوان

تحقیقات جدید نشان می دهد که رباط ها و استخوان های ما آنطور که فکر می کردیم رشد نمی کنند

تحقیقات جدید نشان می دهد که رباط ها و استخوان های ما آنطور که فکر می کردیم رشد نمی کنند

19 فوریه 2024 -توسط سزارئو کنترراس، دانشگاه نورث ایسترن -سلول های قرنیه انسان (به رنگ آبی نشان داده شده است) رشته های ظریف ماتریکس خارج سلولی (کلاژن زرد و فیبرونکتین…