نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 10:07 ق.ظ

استبداد اطلاعاتي

توفان دیجیتال و کرونا در دنیای امروز

تحول روز مره در فضای دیجیتال همراه با شیوع کرونا ویروس تحولی را برای ساخت و تولید محصولات پیچیده پزشکی، اجزای اتومبیل وتوسعه سریع انواع برنامه های نرم افزاری را…