نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 11:17 ب.ظ

ارتباط صنعت و دانشگاه

علمی که باید کاربردی شود!

13-8-1402 رابطه صنعت و دانشگاه اشاره به سازوکارهایی نظام‌مند دارد که ارتباط میان عرصه علمی و آکادمیک را با عرصه عملی و صنایع تسهیل و تقویت می‌کند. دانشگاه‌ها باید استعدادهای…

اتصال توان دانشگاهی به صنعت؛ فناوری‌های حوزه آب و انرژی توسعه می‌یابد

۱۲-۴-۱۴۰۰ سلسله نشست‌های هم‌اندیشی تخصصی نخبگان دانشگاه، صنعت و حکمرانی در حوزه انرژی 16 تیر تا 13 مردادماه سال جاری برگزار می‌شود. این نشست‌ها با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های حوزه…