نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 9:25 ب.ظ

ارتباطات سیار

هدایت مطمئن پهپادها با فناوری ارتباطات سیار

3 فوریه 2023 -توسط Fraunhofer-Gesellschaft-وینگکوپتر در مالاوی. اعتبار: فالکو سلیگر پهپادها به طور فزاینده ای در مناطق دور از دید شخصی که آنها را کنترل می کنند، عمل می کنند….