نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 3:11 ق.ظ

ارتباطات آنلاین

الگوریتم ها طعنه را درک نمی کنند.

الگوریتم ها طعنه را درک نمی کنند.

13 فوریه 2024 -توسط دیوید بردلی، Inderscience-اعتبار: دامنه عمومی Pixabay/CC0 طعنه، یک پدیده پیچیده زبانی که اغلب در ارتباطات آنلاین یافت می شود، اغلب به عنوان وسیله ای برای بیان…