نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 12:33 ق.ظ

ادراک

تیم تحقیقاتی با استفاده از دستگاه های سیناپس مصنوعی، عملکردهای حسی مغز را درک می کند

26 آوریل 2023 -توسط دانشگاه نانکای آ. سیستم حسی حرکت متقابل چشمی/دهلیزی پستانداران؛ ب سیستم درک حرکت نورومورفیک مبتنی بر ترانزیستورهای سیناپسی انعطاف پذیر اعتبار: Nature Communications (2023). DOI: محققان…