نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 4:28 ق.ظ

اداره جلسات

شش راه برای بهتر کردن جلسات

نویسنده: پل جیلین اگرچه این جلسات برای آگاه نگه داشتن افراد ضروری هستند، اما جلسات می توانند به کاهش روحیه و کاهش بهره وری تبدیل شوند. در اینجا ۶ راه…