نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 1:10 ب.ظ

اخلاق مدیریت

اخلاق مدیریت و نقش قول و قرارها در افزایش اعتماد

شاید دهه‌هاست که موضوع اعتماد سازی مدیران در سازمان‌های خود یکی از عوامل مهم در پایداری و ایجاد انگیزه در کارکنان تلقی شده است. دوستی داشتم که همیشه می‌گفت حتی…