نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 5:09 ق.ظ

اخلاق زیستی

آیا کامپیوترهای آینده روی سلول های مغز انسان کار خواهند کرد؟

توسط دانشگاه جان هاپکینز-28 فوریه 2023 تصویر بزرگ‌نمایی شده از یک ارگانوئید مغز تولید شده در آزمایشگاه توماس هارتانگ، رنگ‌شده برای نشان دادن نورون‌ها در سرخابی، هسته‌های سلولی به رنگ…