نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 5:49 ق.ظ

اخذ و جذب

اخذ و جذب ارزش واقعی Industry 4.0

13 آوریل 2022 -نویسنده: ایولینا گرگولینسکا، ریحانا خانم، فردریک لفور و پراشانت پارتاساراتی با توجه به اینکه گسترش تحولات دیجیتال در شبکه‌های کارخانه‌ای دشوار است، تولیدکنندگان ممکن است برای پیشروی…