نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 10:03 ق.ظ

اختلال در زنجیره تامین

تشخیص درد در زنجیره تامین شما

14 دسامبر 2021 -توسط کنات آلیک و دانیل سوان همه‌گیری کووید-19 زنجیره‌های تامین جهانی را از محورهای خود منحرف کرده است. اما مدیران عامل و سایر رهبران می توانند انعطاف…