نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 4:04 ق.ظ

اختر فیزیک

آیا ما در یک خلاء غول پیکر زندگی می کنیم

آیا ما در یک خلاء غول پیکر زندگی می کنیم؟ این موضوع می تواند معمای انبساط جهان را حل کند

1 دسامبر 2023 -نوشته ایندرانیل بانیک، گفتگو-اعتبار: پابلو کارلوس بوداسی/ویکی پدیا، CC BY-SA یکی از بزرگترین اسرار در کیهان شناسی سرعت انبساط جهان است. این را می توان با استفاده…