نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 10:09 ق.ظ

اختراع

قدرت اختراع و ارزش تنوع و شمول عمومی آن

معلم علوم در تشریح قوانین و فرمول های فیزیک و مکانیک برای دانش آموز در تخته سیاه ، عکس توسط LanaStock / گتی ایماژ4 مه 2021 جروم لملسون رویاپرداز و…