نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 تیر 1403 1:09 ق.ظ

اختراع جدید نانو مواد

نانو دوربین ساخته شده با استفاده از چسب مولکولی و نظارت بر واکنش‌های شیمیایی در زمان واقعی

2 سپتامبر 2021، وسط دانشگاه کمبریج این دستگاه که توسط تیمی از دانشگاه کمبریج ساخته شده است، ترکیبی از نانوکریستال‌های نیمه رسانای کوچک به نام نقاط کوانتومی و نانوذرات طلا…