نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 10:26 ب.ظ

احمد صالح عاشق آبادی

تحقیق و توسعه حلقه مفقوده پیشرفت صنعتی در ایران

14-2-1402 ایسنا/خراسان رضوی امروز علوم و فناوری نقش و اهمیتی روزافزون در توسعه جوامع بشری داشته و جهان به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش پیش می‌رود. توسعه پایدار و همه‌جانبه…