نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 10:07 ب.ظ

احساسات

ژن Z نگرش نسبت به فناوری جدید و نگرانی های آن

23 آگوست 2022 – توسط APU-در یک مطالعه جدید، محققان عوامل اجتماعی-فرهنگی زیربنای نگرانی اعضای Gen Z در سراسر جهان نسبت به هوش مصنوعی احساسی و میزان قابل قبول بودن…

هوش مصنوعی احساسات را در هنر تجسمی تشخیص می دهد

26 مارس 2021توسط دانشگاه استنفورد متخصصان هوش مصنوعی در ایجاد رایانه هایی که می توانند جهان اطراف خود را “ببینند” – شناختن اشیا ، حیوانات و فعالیتهای مربوط به حوزه…