نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 10:44 ب.ظ

احتکار کنندگان

محتکرین دیجیتالی

نیک نیو دانشیار روانشناسی چند ایمیل در صندوق ورودی شماست؟ اگر پاسخ شما، هزاران است یا اگر اغلب به دنبال یافتن فایلی در رایانه خود بر روی هارد دیسک آن…