نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:32 ق.ظ

احترام به کارکنان

احترام به کارکنان در ناب سازی بنگاه

11 ژانویه 2023 -دیوید ریزاردو “احترام به کارکنان” یکی از انتقادی ترین اصول ناب، و همچنین یکی از پر اشتباه ترین آنها است. اگر تمرین نشود، توسعه فرهنگ ناب بهبود…