نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 12:05 ق.ظ

اجازه استفاده

مالکیت معنوی و اجازه ها

Creative Commons چیست؟

به روز شده در 9 ژانویه 2023 Creative Commons (CC) یک سازمان غیرانتفاعی فعال در سطح بین‌المللی است که مجوزهای رایگانی را در اختیار سازندگان قرار می‌دهد تا از آنها…