نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 9:50 ب.ظ

اتم

یک ذره در دو مسیر: فیزیک کوانتومی درست است

11 مه 2022 -توسط دانشگاه صنعتی وین -آزمایشگاه در ILL در گرنوبل Laurent Thion، ILL. اعتبار: دانشگاه صنعتی وین آزمایش دو شکاف معروف‌ترین و احتمالاً مهم‌ترین آزمایش در فیزیک کوانتومی…