نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 4:30 ق.ظ

اتم کربن

کشف دارو

پیشرفت در شیمی کشف دارو با دو روش برای جایگزینی کربن با اتم نیتروژن در یک مولکول

1 نوامبر 2023 -توسط لوئیز لرنر، دانشگاه شیکاگو-از سمت چپ: مارک لوین، جیسو وو، و تایلر پیرسون، شیمیدان‌های شیکاگو در مورد تکنیک‌های مبادله اتم‌های نیتروژن در مولکول‌ها بحث می‌کنند –…