نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 8:36 ق.ظ

اتروسک

منشا و میراث اتروسک‌ها

24 سپتامبر 2021، توسط موسسه علوم تاریخ بشر مکس پلانک تمدن اتروسک، که در دوران آهن در مرکز ایتالیا شکوفا شد، هزاران سال است که توجه دانشمندان را به خود…