نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 11:24 ب.ظ

اتحادیه بین المللی تعاون

نقش موثر تعاونی ها در توسعه پایدار

14-2-1402 اخبار پولی مالی_ رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه ICA مهمترین رویکرد اتحادیه بین‌المللی تعاون در سال 2023 را در چهار حوزه ترویج هویت تعاونی، تسریع رشد تعاونی‌های منطقه، تقویت…