نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 11:05 ب.ظ

اتانول

یک قطره اتانول برای متحول کردن ساخت نانوحسگرها

4 آگوست 2023 -توسط دانشگاه مک کواری-سنسورهای نانوذرات کوچکتر از ناخن انسان هستند. اعتبار: دانشگاه مک کواری مهندسان دانشگاه Macquarie تکنیک جدیدی را برای ساخت نانوحسگرها با کربن بسیار کمتر،…