نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:36 ق.ظ

ابزار دیجیتال

تلفیق رویکرد فلسفی و ابزارهای دیجیتال

۳-۹-۱۴۰۰-مهندس میثم عباسی ضمن بیان لزوم گنجاندن آموزش فناوریهای نوین در چارت درسی دانش آموزان می گوید: امروزه تربیت نیروی متخصص و خلاق بومی یکی از مهم ترین اضلاع منابع…