نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 3:19 ق.ظ

ابزار تامین مالی

تامین مالی طرح‌های نوآورانه با استفاده از «اوراق قرضه تاثیر اجتماعی»

۱۹-۴-۱۴۰۰ به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، یکی از ابزارهای تامین مالی در حوزه نوآوری، تامین مالی مبتنی بر تاثیر اجتماعی است. روشی که در دنیا به اوراق قرضه تاثیر اجتماعی…