نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 9:45 ب.ظ

آی بی ام

آی‌بی‌ام مدل‌های جدید هوش مصنوعی را برای حاکمیت و امنیت داده‌ها منتشر می‌کند

8 توسط رایان موریسون –  سپتامبر 2023 – آی‌بی‌ام می‌گوید پلتفرم watsonx شامل فرآیندها و داده‌های قابل توضیح و ردیابی در هر مرحله است که گزارش‌دهی را آسان‌تر می‌کند (عکس:…