نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 1:34 ب.ظ

آینده کم کربن

انتقال انرژی در معرض خطر است مگر اینکه نیازهای آینده مصرف کنندگان بهتر درک شود

15 فوریه 2023 -توسط دانشگاه موناش یک پروژه پیش‌بینی، به رهبری محققان دانشگاه موناش، که به بررسی چگونگی زندگی و استفاده از انرژی خانوارهای متنوع در دهه‌های آینده می‌پردازد، راه…