نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 5:48 ق.ظ

آینده پژوهی

آینده و آینده پژوهی موضوع مشترک مردم

شرکت گارتنر در مورد آینده پژوهی و سال2035:  فن آوران می‌توانند در مورد آینده پژوهی عمل گرا باشند، اما نیاز است که همه ما صحبت کنیم. حدس می‌زنیم آینده، متشکل…