نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 10:25 ب.ظ

آیا بنیان گذار مدیر عامل است

بنیانگذار چه مدت باید مدیرعامل بماند؟

توسط :     بردلی هندریکس، تراویس هاول و کریستوفر بینگهام – 17 دسامبر 2021 کارکنان HBR; kkgas/Stocksy; PhotoMelon/Getty Images     صحبت‌های زیادی در مورد اهمیت این که یک شرکت تحت رهبری…