نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 تیر 1403 1:13 ق.ظ

آگاهی

آیا یک سیاره می تواند ذهن خود را داشته باشد؟

16 فوریه 2022 توسط دانشگاه روچستر آدام فرانک، اخترفیزیکدان دانشگاه روچستر و همکارانش دیوید گرینزپون در موسسه علوم سیاره ای و سارا واکر از دانشگاه ایالتی آریزونا، در یک آزمایش…