نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 10:19 ق.ظ

آواتارهای سایبرنتیک

کاوش دید رایانه ای واضح تر برای اتومبیل های خودران و آواتارهای سایبرنتیک

6 ژوئن 2023 -توسط RIKEN-اعتبار: Unsplash/CC0 دامنه عمومی محققان RIKEN نشان داده‌اند که تنها ایجاد یک تغییر کوچک در الگوریتم‌هایی که معمولاً برای بهبود تصاویر استفاده می‌شوند، می‌تواند به طور…