نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 10:30 ب.ظ

آهن اسفنجی

ایران دومین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان

۱۳۹۹/۱۱/۱۶ بررسی آمار نشان می‌دهد ایران با تولید ۲۷ میلیون و ۹۰۷ هزار تن آهن اسفنجی، رتبه دوم جهانی را پس از هند به خود اختصاص داده است. ایران دومین…