نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 10:54 ب.ظ

آنفور ماتیک

نرم افزار جدید انفورماتیک به شناسایی گونه های ژنتیکی نادر کمک می کند

8 نوامبر 2022 -توسط دانشکده پزشکی دانشگاه ایندیانا -اعتبار: دامنه عمومی Pixabay/CC0 تیمی از محققان در دانشکده پزشکی دانشگاه ایندیانا نرم‌افزار بیوانفورماتیک تخصصی طراحی کرده‌اند که برای شناسایی انواع ژنتیکی…