نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 10:13 ب.ظ

آنزیم‌

به گفته محققان، علف های هرز مهاجم می توانند به یک محصول اقتصادی قابل دوام تبدیل شوند

به گفته محققان، علف های هرز مهاجم می توانند به یک محصول اقتصادی قابل دوام تبدیل شوند

20 فوریه 2024 -توسط دانشگاه استرالیای جنوبی-پروفسور رحمان و دکتر کریم در حال جمع آوری خربزه شلتوک برای استخراج آنزیم اوره آز. اعتبار: دانشگاه استرالیای جنوبی یکی از مهاجم‌ترین علف‌های…