نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 10:22 ق.ظ

آنتن رادیویی

آنتن های پرینت سه بعدی می توانند 5G و 6G را به جوامع دور دست ببرند

16 ژانویه 2023 -توسط دانشگاه شفیلد-آنتن های رادیویی با چاپ سه بعدی اعتبار: دانشگاه شفیلد آنتن‌های رادیویی پرینت سه‌بعدی که می‌توانند سیگنال‌های تلفن همراه قوی‌تر و اتصال سریع‌تر به اینترنت…