نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:10 ق.ظ

آموزش مهارتی

ایجاد مهارت های هوشمند

12 مارس 2021 صحبت های نویسنده: دینا مولیگان در مورد ساخت مهارت های هوشمند رئیس و مدیر عامل سابق بیمه گاردین نظریه تغییر را برای افرادی که نسل بعدی کارمندان…