نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 2:38 ب.ظ

آموزش عملی

استفاده از اصل Pamplemousse در آموزش خلاقیت

استفاده از اصل Pamplemousse در آموزش خلاقیت

توسط: برایان دبلیو. متیمور بیش از ده سال است که آژانس نوآوری من کارگاه‌های حل مسئله خلاقانه سفارشی شده ،آنچه را اکنون برنامه‌های “Un-Think” می‌نامیم، به مدیران ارشد در سازمان‌های…