نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 11:37 ب.ظ

آلکالویید

آیا این گیاه پروتئینی آینده است؟

7 آگوست 2023 -نوشته متیو نلسون، گفتگو-اعتبار: Shutterstock اگر وارد یک مغازه فروش نوشیدنی در ایتالیا شوید، ممکن است یک خوراکی از میان وعده‌های نمکی و مغذی برایتان سرو شود:…