نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 5:28 ق.ظ

آشیل

حسگر پوشیدنی می تواند به باز کردن پتانسیل لباس های  بیرونی در محیط های واقعی کمک کند

2 دسامبر 2022 – توسط آدام مالک، دانشگاه ویسکانسین-مدیسون -لباس بیرونی و تانسیومتر محققین کاملاً قابل حمل است و امکان آزمایش در محیط های واقعی را فراهم می کند. اعتبار:…